όροι χρήσης

ημερομηνία έναρξης ισχύος: οροι χρησης ιστοσελιδας wagamama

προσβαση και χρηση αυτης της ιστοσελίδας παρεχεται τηρουμενων των εξής ορων και προϋποθέσεων

1. αποδοχή

η www.wagamama.com.gr (η «ιστοσελίδα») είναι μια ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η positive eating εστιατόρια αε («wagamama»). η wagamama είναι μια ανώνυμη εταιρία εταιρεία στην ελλάδα.

με επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας, αποδέχεστε, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης ( «όροι χρήσης») και την πολιτική απορρήτου & cookies ( «πολιτική απορρήτου») που ενσωματώνονται στο παρόν.

η wagamama διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. με την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από οποιαδήποτε και όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις και ότι συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. συνιστούμε οι χρήστες της ιστοσελίδας να διαβάζουν περιοδικά την πιο ενημερωμένη έκδοση των όρων χρήσης.

δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω), θα είναι πάντα διαθέσιμα ή θα είναι αδιάκοπη. μπορούμε να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντί σας εάν για οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. είστε υπεύθυνοι για όσες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο είναι ενήμεροι για αυτούς τους όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

τα υλικά που παρέχονται στον ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των νόμων της ελλάδας και διεθνών συνθηκών.

2. προσωπικές πληροφορίες

οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε στη wagamama και που συλλέγονται από εσάς διέπονται από την ισχύουσα πολιτική απορρήτου. στο βαθμό που υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτών των όρων χρήσης και της ισχύουσας πολιτικής απορρήτου, η αντίστοιχη πολιτική απορρήτου θα υπερισχύει. είστε υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών που είναι ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις.

αν παρέχετε πληροφορίες που δεν είναι ακριβείς, ενημερωμένες ή πλήρεις ή εάν η wagamama έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που δώσατε δεν είναι ακριβείς, ενημερωμένες ή πλήρεις, η wagamama έχει το δικαίωμα να απαγορεύει κάθε μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας.

3. περιορισμοί χρήσης

το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως κείμενο, γραφικά, εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, πληροφορίες που λαμβάνονται από τους δικαιοπάροχους της wagamama, και άλλα υλικά (το «περιεχόμενο») προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την ελληνική και την διεθνή νομοθεσία. η κυριότητα του περιεχομένου - με άλλα λόγια, η κυριότητα όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε τέτοια περιεχόμενα - παραμένει στην wagamama ή τους δικαιοπάροχούς μας. όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν παραμένουν στην wagamama και τους δικαιοπάροχούς της. εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, η άδειά σας να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο αυτόματα τερματίζεται και πρέπει άμεσα να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου έχετε κάνει.

οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες όρους χρήσης, αποτελεί παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης και μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους.

εκτός αν δηλώνεται στο παρόν, δεν μπορείτε, χωρίς γραπτή άδεια της wagamama, να αναπαράγεται οποιοδήποτε περιεχόμενο περιέχεται στην ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε άλλο διακομιστή και συμφωνείτε να μην αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, μεταπωληθεί ή εκμεταλλευθεί για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας ή τα περιεχόμενα εκτός αν ρητά και εγγράφως έχει επιτράπει από τη wagamama. δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της δυσφήμισης, παρενόχλησης, καταδίωξης, απειλής, κατάχρησης ή άλλης παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

η wagamama σας επιτρέπει να βλέπετε και να κατεβάζετε ένα μόνο αντίγραφο της ιστοσελίδας και των περιεχομένων. συμφωνείτε ότι δεν θα καταργήσετε ή θα τροποποιήσετε οποιεσδήποτε επιβεβαιώσεις, πιστώσεις ή νομικές ειδοποιήσεις που περιέχονται στην ιστοσελίδα ή στα περιεχόμενα. όπου απαιτείται θα πρέπει να συμπεριλάβετε την ακόλουθη ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων: "copyright © 2017, wagamama limited . όλα τα δικαιώματα προστατεύονται".

δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να χειροτερεύσει την ιστοσελίδα ή να παρεμποδίσει την χρήση και την απόλαυση της ιστοσελίδας από οποιοδήποτε άλλο μέρος. δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστοσελίδα μέσω απόπειρας παραβίασης, υποκλοπής κωδικού πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

ηwagamama διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει οποιαδήποτε στιγμή την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της, αν θεωρεί πως υπάρχει δικαιολογημένος λόγος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή προειδοποίηση.

4. υποβολή ιδεών

wagamama δεν δέχεται υποβολές οποιουδήποτε είδους μέσω της ιστοσελίδας (π.χ. υλικά, ιδέες, προτάσεις, τεχνογνωσία ή έννοιες, εκτός από αυτές που επιδιώκεται ρητά μέσω της επιτρεπόμενης χρήσης της ιστοσελίδας) ή με άλλο τρόπο. όλες οι υποβολές, εκτός από αυτές που επιτρέπονται ρητά μέσω της επιτρεπόμενης χρήσης της ιστοσελίδας, ενδέχεται να διαγραφούν χωρίς να διαβαστούν ή να καταστραφούν, κατά την κρίση της wagamama. ως wagamama σας παραχωρήσαμε μια αμετάκλητη, διαρκή άδεια χωρίς δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης σε τρίτους) για την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιεσδήποτε δηλώσεις που υποβάλατε εσείς ή για λογαριασμό σας σε σχέση με την ιστοσελίδα ("άδειες υποβολής" ). υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι η χρήση από την wagamama ή τους δικαιοδόχους της των αδειοδοτούμενων υποβολών δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

5. υπερ σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα

η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους σε άλλους ιστότοπους και ιστοσελίδες ("σελίδες τρίτων"), καθώς και σε κείμενο, γραφικά, βίντεο, εικόνες, μουσική, ήχους και πληροφορίες που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτους (συλλογικά " εφαρμογές τρίτων "). η wagamama δεν διερευνά, παρακολουθεί ή αναθεωρεί σελίδες τρίτων ή εφαρμογές τρίτων για να εξασφαλίσει την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητά τους.

wagamama δεν ευθύνεται για τις σελίδες τρίτων ή για τυχόν εφαρμογές τρίτων στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας. ως εκ τούτου η συμπερίληψη τυχόν υπερσυνδέσμων σε σελίδες τρίτων ή εφαρμογές τρίτων στην ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται έγκριση της wagamama. αν επιλέξετε να φύγετε από την ιστοσελίδα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε σελίδες τρίτων ή εφαρμογές τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

6. περιορισμός αξιοπιστίας των παρεχόμενων πληροφοριών

το υλικό και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παρέχονται μόνο για γενικές πληροφορίες. δεν προορίζονται στο να σας παρέχουν συμβουλές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε. οφείλεται να λάβετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν από τη κάνετε ή για την αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας με βάση το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

παρόλο που η wagamama καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα, η wagamama δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οι πληροφορίες και/ή τα περιεχόμενα στην ιστοσελίδα είναι ακριβή, πλήρη ή ενημερωμένα.

7. ευθύνη της wagamama και των δικαιοπαρόχων και συνεργατών της

η χρήση της ιστοσελίδας ή / και των περιεχομένων γίνεται με δική σας ευθύνη. τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.η wagamama μπορεί να ενημερώσει την ιστοσελίδα και / ή να αλλάξει τα περιεχόμενα ανά πάσα στιγμή. ωστόσο, σημειώστε ότι οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ενδέχεται να είναι παρωχημένο σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή και η wagamama δεν έχει καμία υποχρέωση να την ενημερώσει. η wagamama δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα αυτής δεν θα περιέχει σφάλματα ή παραλείψεις.

υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου, η wagamama δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι σάς για τυχόν απώλεια ή ζημιά, είτε με σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση των υποχρεωτικών καθηκόντων ή άλλων, ακόμα και αν είναι προβλέψιμη, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή της χρήσης ή της εξάρτησης από οποιαδήποτε περιεχόμενα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

η wagamama δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από ιό, κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα του υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό, λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας ή της λήψης οποιοδήποτε περιεχόμενου σε αυτόν ή από οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτή.

εκτός αν άλλως ρητά επιτρέπεται στο παρόν, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο η wagamama δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς για τυχόν απώλειες κέρδους, απώλειας επιχείρησης, διακοπής της επιχείρησής σας ή απώλειας επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από τη χρήση σας ή σχετίζονται με τη χρήση σας ή την απόδοση της ιστοσελίδας.

στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η wagamama αποκλείει κάθε προϋπόθεση, εγγύηση, εκπροσώπηση ή άλλους όρους που μπορεί να ισχύουν για την ιστοσελίδα ή για οποιαδήποτε περιεχόμενο της, είτε ρητή είτε σιωπηρή.

τίποτα στους παρόντες όρους χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της wagamama για θάνατο ή σωματικές βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια ή απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από την ισχύουσα νομοθεσία.

8. αποζημιώσεις

θα είστε υπεύθυνοι και υπόχρεοι σε εμάς και θα μας αποζημιώσετε για τυχόν απώλεια ή ζημία υποστεί η wagamama ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της εκτός από ότι επιτρέπεται βάσει αυτών των όρων χρήσης.΄

συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε πλήρως έναντι οποιονδήποτε υποχρεώσεων, απαιτήσεων, εξόδων, ζημιών ή ζημιών τρίτων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης από εσάς αυτών των όρων χρήσης.

9. γενικά

οι ακόλουθες διατάξεις συνεχίζουν να ισχύουν παρά τη λήξη ή τον τερματισμό των παρόντων όρων χρήσης για οποιονδήποτε λόγο: περιορισμοί χρήσης, υποβολή ιδεών, περιορισμός αξιοπιστίας των παρεχόμενων πληροφοριών, ευθύνη της wagamama και των δικαιοπαρόχων και συνεργατών της, αποζημιώσεις, εφαρμοστέοι νόμοι, απαλλαγή και διαχωρισμός, εμπορικά σήματα , ιοί και πλήρης συμφωνία.

10. εφαρμοστέοι νόμοι

υπό την αίρεση της πρόνοιας των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται σύμφωνα με τους νόμους της ελλάδας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. εσείς και η wagamama συμφωνείτε ρητά και υποβάλετε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων την εκδίκαση ή τη διευθέτηση οποιασδήποτε αξίωσης, ενέργειας ή διαφωνίας που προκύπτει από τους παρόντες όρους χρήσης.

11. απαλλαγή και διαχωρισμός

εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων χρήσης κριθεί άκυρη από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα αυτής της διάταξης δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων αυτών των όρων χρήσης, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη εφαρμογή και ισχύ. καμία απαλλαγή από οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης θα θεωρείται ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη απαλλαγή από τον όρο ή την προϋπόθεση ή οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση

12. εμπορικά σήματα

η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος της wagamama, σήματος υπηρεσίας ή λογότυπου απαγορεύεται και ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση του νόμου περί εμπορικών σημάτων.

13. ιοί

δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα θα είναι ασφαλής ή χωρίς σφάλματα ή ιούς. είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας της πληροφορικής, των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πλατφόρμας για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς. δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήσης της ιστοσελίδας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, κακόβουλο λογισμικό, αυτόαναπαραγόμενο κακόβουλο πρόγραμμα, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος με την ιστοσελίδα. δεν πρέπει να προσβάλλετε την ιστοσελίδα μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή επίθεσης κατανεμημένης άρνησης παροχής υπηρεσιών. παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, μπορεί να διαπράξετε αξιόποινη πράξη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. η wagamama θα αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστεί με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα θα σταματήσει αμέσως.

14. πλήρης συμφωνία

εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά σε μια συγκεκριμένη ειδοποίηση ή αποκήρυξη που δημοσιεύτηκε από ή για λογαριασμό της wagamama στην ιστοσελίδα, αυτοί οι όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων wagamama, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της wagamama σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας και τυ περιεχομένου.

15. επικοινωνήστε μαζί μας

για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@wagamama.com.gr